ไสลด์นี้ มีเนื้อหาดีทีเดียว เกี่ยวกับการเลือกว่า จะอยู่หอในหรือหอนอกดี เป็นของนักศึกษา ม.ศิลปากร ขอแยกความเป็นอยู่ระหว่าง หอใน กับ หอนอก ไว้ดังนี้