วีดิโอนี้สื่อความหมายของคำว่า "การแบ่งปัน ไม่มีที่สิ้นสุด" ได้ชัดเจนมาก โลกเรานี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น จนคำว่าน้ำใจนั้นเริ่มจะหายากขึ้นทุกที ถ้าทุกคนหันมาตระหนัก และให้ความสำคัญกับการแบ่งปัน การช่วยเหลือคนอื่น เพื่อให้เดินไปด้วยกัน สำเร็จไปด้วยกันได้