เมื่อวานช่วงหลังการประชุมงานกันในบริษัทเสร็จเรียบร้อย ก็มีการพูดคุยถึงในเรื่องทั่วๆไทยเกี่ยวกับทิศทางการทำงานในอนาคต คุยไปเรื่อยๆ จนมาสะดุดที่เรื่องของการศึกษาของไทยเรา